Company

Nguyên tắc tuân thủ

Nguyên tắc tuân thủ của Tập đoàn Roland

Để thực hiện slogan của Roland Corp (Tạo cảm hứng cho sự thú vị của sự sáng tạo ; Làm điều tốt nhất hơn là điều lớn nhất; Nhiệt tình hợp tác với tất cả các đối tác) điều quan trọng là mỗi thành viên HĐQT và nhân viên phải tuân thủ các quy định áp dụng, tôn trọng các chuẩn mực xã hội và cố gắng tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên phán đoán an toàn. Tập đoàn Roland đã làm việc để hoàn thành các nghĩa vụ của mình cho đến nay bằng cách cập nhật các quy định và hướng dẫn của công ty và đảm bảo rằng chúng được thừa nhận hoàn toàn bỡi tất cả các thành viên trong Tập đoàn và bằng văn bản này là một phần quan trọng trong nỗ lực chung của chúng tôi về vấn đề trên. Chúng tôi yêu cầu các thành viên hội đồng quản trị và nhân viên cố gắng xây dựng mối quan hệ tích cực với các bên liên quan và tiếp tục tăng giá trị doanh nghiệp bằng cách tuân thủ các nội dung của Hướng dẫn này..

Các nguyên tắc cơ bản tôn trọng tuân thủ:

Các thành viên HĐQT và nhân viên sẽ cố gắng tham gia vào các hoạt động của công ty đồng thời luôn ghi nhớ bảy nguyên tắc tuân thủ cơ bản sau đây

 • Triệt để tuân thủ pháp luật và các quy định, tôn trọng các chuẩn mực xã hội và luôn tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên sự phán xét an toàn.
 • Các sản phẩm tốt nhất về hiệu năng và chất lượng sẽ được cung cấp.
 • Sự cạnh tranh bình đẳng và công bằng sẽ được thúc đẩy khi giao dịch với công ty và mối quan hệ lành mạnh với khách hàng sẽ được thúc đẩy.
 • Quản lý, tài chính và các loại thông tin khác của công ty sẽ được tiết lộ chính xác một cách kịp thời.
 • Một môi trường làm việc lành mạnh sẽ được duy trì, nhân quyền của mỗi cá nhân sẽ được tôn trọng, và không có hành động nào tạo ra sự kỳ thị .
 • Tài sản doanh nghiệp sẽ được sử dụng hợp lý, quản lý, và lưu giữ và sẽ không được sử dụng cho các mục đích phi kinh doanh.
 • Sự đóng góp cho xã hội tại Roland thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động về văn hoá & nghệ thuật và môi trường kinh doanh.

Nguyên tắc tuân thủ:

Các quy tắc ứng xử cụ thể mà cần nỗ lực hàng ngày để tuân thủ các nguyên tắc cơ bản như dưới đây:

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN I

Tuân thủ các luật và quy định, tôn trọng các chuẩn mực xã hội và luôn tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên sự phán đoán an toàn

Quy tắc ứng xử

 1. Ngoài việc tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan, cũng như các quy định của công ty, các thành viên hội đồng quản trị và nhân viên phải tuân thủ các chỉ tiêu xã hội và nâng cao phẩm chất đáng tin cậy của con người.
 2. Thành viên Hội đồng và nhân viên thực hiện theo quy định của pháp luật về ngành, thực hiện đúng thủ tục xin phép, cấp phép, thông báo và thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác.
 3. Các bước cần thiết được thực hiện theo các luật và quy định liên quan đến giao dịch xuất khẩu hàng hoá và công nghệ và các giao dịch cung cấp dịch vụ.
 4. Thành viên Hội đồng và nhân viên kiên quyết và tuyệt đối không duy trì quan hệ hoặc tham gia vào các giao dịch với các lực lượng chống lại xã hội. Ngoài ra, không có nỗ lực để giải quyết yêu cầu không thích hợp nhận được từ các lực lượng chống lại xã hội bằng cách cung cấp tiền hoặc các dẫn dụ khác.
 5. Hội đồng quản trị và nhân viên của Công ty tuân thủ các quy định của Tập đoàn Roland về việc cấm kinh doanh nội gián và không được mua hoặc bán cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp bất hợp pháp hoặc không hợp lệ.

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN II

Các sản phẩm tốt nhất về hiệu năng và chất lượng sẽ được cung cấp.

Quy tắc ứng xử

 1. Thành viên Hội đồng quản trị và nhân viên phải làm quen với luật pháp và các tiêu chuẩn về an toàn sản phẩm và phải tuân theo các quy định của pháp luật cũng như nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao hơn .
 2. Trong trường hợp có thông tin tôn trọng sự an toàn của sản phẩm, các vấn đề thực tế phải được xác minh kịp thời và bất kỳ vấn đề nào tồn tại, khi chúng được xác định là tồn tại, phải được báo cáo cho các bộ phận có liên quan và được xử lý phù hợp .

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN III

Sự cạnh tranh bình đẳng và công bằng sẽ được thúc đẩy khi giao dịch với công ty và mối quan hệ lành mạnh với khách hàng.

Quy tắc ứng xử

 1. Thành viên Hội đồng quản trị và nhân viên không được thành lập các nhóm lợi ích riêng, thực hiện việc ấn định giá bất hợp pháp, duy trì giá bán lại, lợi dụng vị thế thương lượng chi phối và nếu không hành động theo quy tăc có thể vi phạm Luật Chống độc quyền và phải cạnh tranh công bằng với các công ty.
 2. Khi tham gia vào các hoạt động quảng cáo, thành viên hội đồng quản trị và nhân viên không nên sử dụng bất kỳ dấu hiện nào có thể vu khống hay chê bai công ty khác hoặc những từ ngữ gây ra sự phân biệt đối xử trong bất kỳ tài liệu hoặc nguồn thông tin nào khi phát hành.
 3. Khi hoạt động gia công cho khách hàng, thành viên HĐQT và nhân viên phải làm quen với Luật Hợp đồng thầu phụ và cẩn thận để không thanh toán trễ hoặc có hành vi sai trái trong quá trình ký kết các thỏa thuận và giao dịch.
 4. Khi lựa chọn một nhà cung cấp từ nhiều nguồn, thành viên hội đồng quản trị hoặc nhân viên sẽ xác định nhà cung cấp phù hợp nhất khi đối chiếu một cách công bằng và đánh giá các điều khoản và điều kiện áp dụng tương ứng với từng nguồn tiềm năng. Không được sử dụng ảnh hưởng cá nhân để có những ưu tiên đặc biệt với nhà cung cấp cụ thể.
 5. Bất kể lý do gì, không sử dụng phương tiện không phù hợp để có được hoặc sử dụng bí mật của công ty khác.
 6. Một thành viên hội đồng quản trị hoặc nhân viên phải giải trí hoặc được giải trí, tặng quà hoặc nhận quà tặng theo cách thức nằm trong phạm vi các định mức xã hội chung.
 7. Các thành viên Hội đồng quản trị và nhân viên của phải thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân hợp lý và cố gắng bảo vệ quyền và sự riêng tư của cá nhân.

NGUYÊN TẮC C Ơ BẢN IV

Quản lý, tài chính và các loại thông tin khác của công ty sẽ được tiết lộ chính xác một cách kịp thời.

Quy tắc ứng xử

 1. Thành phần tài chính của chúng tôi cũng như tình trạng hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các loại thông tin quản lý khác sẽ được tiết lộ chính xác một cách kịp thời. Đồng thời, triết lý và chính sách quản lý của Công ty sẽ được chuyển tải rõ ràng và bất kỳ ý kiến hay phê bình nào được đưa ra đều phải được gửi đến chân thành.

NGUYÊN TẮC C Ơ BẢN V

Một môi trường làm việc an toàn và ổn định sẽ được duy trì, nhân quyền của mỗi cá nhân sẽ được tôn trọng, và không có hành động nào tạo ra sự kỳ thị .

Quy tắc ứng xử

 1. Các thành viên Hội đồng quản trị và nhân viên phải tuân thủ Luật Lao động, thi hành nghiêm chỉnh các quy tắc liên quan đến ngày làm việc và giờ làm việc, và cố gắng duy trì một môi trường làm việc lành mạnh tạo ra năng suất lao động thông qua giao tiếp.
 2. Người quản lý sẽ chú ý đến sức khoẻ tinh thần và thể chất của các cấp dưới và cố gắng duy trì và thúc đẩy sức khoẻ tốt.
 3. Quản lý việc làm sẽ không được thực hiện theo cách có bất kỳ hành vi phân biệt nào.
 4. Không được sử dụng ngôn ngữ, hành vi, hoặc hành động nào gây ra hành vi phạm tội cho người khác và phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn người khác sử dụng ngôn ngữ, hành vi hoặc hành động tương tự.

NGUYÊN TẮC C Ơ BẢN VI

Tài sản doanh nghiệp sẽ được sử dụng hợp lý, quản lý, lưu giữ và sẽ không được sử dụng cho các mục đích phi kinh doanh.

Quy tắc ứng xử

 1. Ghi chép chính xác sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định của công ty. Các thành viên HĐQT và nhân viên không được đưa ra những mục nhập sai lệch hoặc hư cấu và tạo ra các Khoản Mục Ngoài Bảng Cân Đối .
 2. Thành viên HĐQT và nhân viên không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng để theo đuổi lợi ích cá nhân và tham gia vào các hoạt động gây xung đột lợi ích với Công ty.
 3. Bảo mật bí mật công ty sẽ được duy trì, và các bí mật đó sẽ không được tiết lộ ra bên bên ngoài mà không có sự đồng ý của Công ty. Khi tiết lộ những bí mật đó cho bên ngoài dưới sự chấp thuận của Công ty, phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những bí mật đó không bị rò rỉ.
 4. Bí mật công ty không được sử dụng cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào. Ngoài ra, hội đồng quản trị và nhân viên không được sử dụng bí mật công ty hoặc thông tin bí mật thu được từ các bên ngoài vì bất cứ mục đích gì khi rời khỏi Công ty.
 5. Hệ thống thông tin do Công ty sử dụng chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh và không được sử dụng cho mục đích cá nhân.
 6. Quyền sở hữu trí tuệ của Công ty là tài sản quan trọng của công ty, như vậy các thành viên hội đồng quản trị và nhân viên sẽ cố gắng sử dụng hợp lý và duy trì các quyền đối với sáng chế phát minh thông qua các quá trình sản xuất và các hoạt động phát triển bằng cách nhanh chóng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và thực hiện Các hoạt động cần thiết khác.
 7. Thành viên Hội đồng quản trị và nhân viên sẽ không tham gia vào các hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác. Quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng sẽ được sử dụng khi đưa ra các thỏa thuận thích hợp và không được sử dụng trái pháp luật hoặc không đúng cách.

NGUYÊN TẮC C Ơ BẢN VII

Environmentalist activities and cultural and artistic activities shall be promoted as a means of contributing to society.

Quy tắc ứng xử

 1. Các thành viên HĐQT và nhân viên phải nhận thức được tầm quan trọng của môi trường và phải tuân thủ các quy định, luật pháp và các tôn trọng các quy định về môi trường. Cần cân nhắc đến các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường khi doanh nghiệp hoạt động.
 2. Các hoạt động văn hoá, âm nhạc, nghệ thuật cũng như các hoạt động văn hoá khác đóng góp cho cộng đồng địa phương sẽ được đẩy mạnh.

Company